Hallinto

Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 1.2.2024 koskien Liperin kirkon kirkkosalin takaosan muutostöitä

Kirkkohallituksen täysistunnon päätös 16.4.2024: Avustukset kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (Heinäveden kirkko) ja kirkon keskusrahaston korjausavustukset 2024 (Liperin kirkko)

 

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. 
Sen tehtävänä on päättää seurakunnan toiminnan ja talouden suurista linjoista.
Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla. Edellisen kerran vaalit pidettiin marraskuussa 2022.
Valtuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kaskiniemi Mikko, puheenjohtaja
Laitinen Marjatta, varapuheenjohtaja
Hartikainen Veli-Pekka
Hiltunen Hilkka
Hyttinen Jouni
Hyttinen Timo
Hyvärinen Pirkko
Issakainen Martti
Jokiniemi Anna-Marja
Kortelainen Lea
Kosonen Juha
Kotkajuuri Kauko
Meronen Juha
Pikkarainen Kati
Puhakka Hanna-Leena
Pusa Eeva
Puustinen Osmo
Ratilainen Lassi
Rissanen Kirsi
Rissanen Sanna
Saukkonen-Pietarinen Riikka
Silvennoinen Maija
Suomalainen Anja
Surakka Markku
Vihma Matti
Virnes Jaana
Volmanen Lauri

 

Pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto 25.1.2023
Kirkkovaltuusto 13.6.2023
Kirkkovaltuusto 12.12.2023
       Talousarvio 2024
Kirkkovaltuusto 13.2.2024

 

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jari Uimonen, puheenjohtaja
Kirsi Rissanen, varapuheenjohtaja

Veli-Pekka Hartikainen
Martti Issakainen
Kati Pikkarainen
Hanna-Leena Puhakka
Eeva Pusa
Osmo Puustinen
Maija Silvennoinen
Matti Vihma

Pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto 10.1.2023
Kirkkoneuvosto 14.2.2023
Kirkkoneuvosto 29.3.2023
     Tilinpäätös 2022
Kirkkoneuvosto 26.4.2023
Kirkkoneuvosto 6.6.2023
Kirkkoneuvosto 29.8.2023
Kirkkoneuvosto 26.9.2023
Kirkkoneuvosto 24.10.2023
Kirkkoneuvosto 15.11.2023
Kirkkoneuvosto 29.11.2023
Kirkkoneuvosto 28.12.2023
Kirkkoneuvosto 1.2.2024
Kirkkoneuvosto 28.2.2024
Kirkkoneuvosto 26.3.2024
     Tilinpäätös 2023
Kirkkoneuvosto 25.4.2024

 

Johtokunnat

Kasvatustyön johtokunta

Jouni Hyttinen, puheenjohtaja

Katja Koppinen
Lassi Ratilainen
Maija Silvennoinen
Sari Tolvanen
Juuso Ylönen

Pöytäkirjat

Kasvjk 22.2.2024
 

Palvelutyön johtakunta

Juha Meronen, puheenjohtaja

Raija Hatunen
Kalle Konttinen
Lea Kortelainen
Timo Mononen
Jaana Virnes

Pöytäkirjat

Palvjk 14.2.2024

 

Julistustyön johtokunta

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja

Pirkko Hyvärinen
Kyösti Hämäläinen
Matti Piironen
Maaret Sorsa
Markku Surakka

Pöytäkirjat

Juljk 29.2.2024

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset

Talouspäällikkö 27.11.2023 41 §

 

Piispantarkastus 2020

Piispantarkastuksen päätöslausunto 20.9.2020