Hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. 
Sen tehtävänä on päättää seurakunnan toiminnan ja talouden suurista linjoista.
Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla. Edellisen kerran vaalit pidettiin marraskuussa 2022.
Valtuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kaskiniemi Mikko, puheenjohtaja
Laitinen Marjatta, varapuheenjohtaja
Hartikainen Veli-Pekka
Hiltunen Hilkka
Hyttinen Jouni
Hyttinen Timo
Hyvärinen Pirkko
Issakainen Martti
Jokiniemi Anna-Marja
Kortelainen Lea
Kosonen Juha
Kotkajuuri Kauko
Meronen Juha
Pikkarainen Kati
Puhakka Hanna-Leena
Pusa Eeva
Puustinen Osmo
Ratilainen Lassi
Rissanen Kirsi
Rissanen Sanna
Saukkonen-Pietarinen Riikka
Silvennoinen Maija
Suomalainen Anja
Surakka Markku
Vihma Matti
Virnes Jaana
Volmanen Lauri

Pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto 25.1.2022
Kirkkovaltuusto 31.5.2022
Kirkkovaltuusto 6.9.2022
Kirkkovaltuusto 13.12.2022
       Talousarvio 2023
Kirkkovaltuusto 25.1.2023

 

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jari Uimonen, puheenjohtaja
Kirsi Rissanen, varapuheenjohtaja

Veli-Pekka Hartikainen
Martti Issakainen
Kati Pikkarainen
Hanna-Leena Puhakka
Eeva Pusa
Osmo Puustinen
Maija Silvennoinen
Matti Vihma

Pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto 18.1.2022
Kirkkoneuvosto 23.2.2022
Kirkkoneuvosto 29.3.2022
     Tilinpäätös 2021
     Heinäveden tilinpäätös 2021
Kirkkoneuvosto 26.4.2022
Kirkkoneuvosto 24.5.2022
Kirkkoneuvosto 15.6.2022
Kirkkoneuvosto 24.8.2022
Kirkkoneu
vosto 22.9.2022
Kirkkoneuvosto 9.11.2022
Kirkkoneuvosto 1.12.2022
Kirkkoneuvosto 10.1.2023
Kirkkoneuvosto 14.2.2023
Kirkkoneuvosto 29.3.2023
     Tilinpäätös 2022
Kirkkoneuvosto 26.4.2023

 

Johtokunnat

Kasvatustyön johtokunta

Jouni Hyttinen, puheenjohtaja

Katja Koppinen
Lassi Ratilainen
Maija Silvennoinen
Sari Tolvanen
Juuso Ylönen

Palvelutyön johtakunta

Juha Meronen, puheenjohtaja

Raija Hatunen
Kalle Konttinen
Lea Kortelainen
Timo Mononen
Jaana Virnes

Julistustyön johtokunta

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja

Pirkko Hyvärinen
Kyösti Hämäläinen
Matti Piironen
Maaret Sorsa
Markku Surakka

 

Piispantarkastus 2020

Piispantarkastuksen päätöslausunto 20.9.2020