Hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. 
Sen tehtävänä on päättää seurakunnan toiminnan ja talouden suurista linjoista.
Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla. Edellisen kerran vaalit pidettiin marraskuussa 2018.
Valtuustoon kuuluu 23 jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Mikko Kaskiniemi, puheenjohtaja
Maija Silvennoinen, varapuheenjohtaja

Albert Raija
Hatunen Raija
Hyttinen Jouni
Hyvärinen Pirkko
Hämäläinen Kyösti
Jokiniemi Anna-Marja
Koppinen Katja
Koskenkorva Atte
Kosonen Juha
Kotivaara Mirja
Meronen Juha
Naumanen Sirpa
Pikkarainen Kati
Puhakka Hanna-Leena
Pusa Eeva
Ratilainen Lassi
Räsänen Orvokki
Saukkonen-Pietarinen Riikka
Tolvanen Mauri
Tuhkanen Kati
Volmanen Lauri

Pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto 11.2.2020
Kirkkovaltuusto 16.6.2020
Kirkkovaltuusto 15.12.2020
      Talousarvio 2021

Kirkkovaltuusto 27.1.2021
Kirkkovaltuusto 15.6.2021

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jari Uimonen, puheenjohtaja
Riikka Saukkonen-Pietarinen, varapuheenjohtaja

Jouni Hyttinen
Kyösti Hämäläinen
Mirja Kotivaara
Sirpa Naumanen
Hanna-Leena Puhakka
Lauri Volmanen

Pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto 25.2.2020
Kirkkoneuvosto 31.3.2020
     Tilinpäätös 2019
Kirkkoneuvosto 28.4.2020
Kirkkoneuvosto 8.9.2020
Kirkkoneuvosto 4.11.2020
Kirkkoneuvosto 1.12.2020
Kirkkoneuvosto 12.1.2021
Kirkkoneuvosto 16.2.2021
Kirkkoneuvosto 30.3.2021
     Tilinpäätös 2020
Kirkkoneuvosto 27.4.2021
Kirkkoneuvosto 25.5.2021
Kirkkoneuvosto 22.6.2021
Kirkkoneuvosto 25.8.2021
Kirkkoneuvosto 22.9.2021
Kirkkoneuvosto 13.10.2021

Johtokunnat

Kasvatustyön johtokunta

Mauri Tolvanen, puheenjohtaja

Katja Koppinen
Kati Pikkarainen
Lassi Ratilainen
Maija Silvennoinen
Eetu Torkkeli

Palvelutyön johtakunta

Juha Meronen, puheenjohtaja

Raija Hatunen
Kyösti Hämäläinen
Liisa Karttunen
Sirpa Lahti
Aulis Mäkisalo

Julistustyön johtokunta

Pentti Hyttinen, puheenjohtaja

Raija Albert
Hilkka Hiltunen
Atte Koskenkorva
Keijo Lehikoinen
Kati Tuhkanen

Piispantarkastus 2020

Piispantarkastuksen päätöslausunto 20.9.2020