Hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. 
Sen tehtävänä on päättää seurakunnan toiminnan ja talouden suurista linjoista.
Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla. Edellisen kerran vaalit pidettiin marraskuussa 2018.
Ylimääräiset ns. paperivaalit pidettiin joulukuussa 2021 Liperin ja Heinäveden seurakuntien liitoksen
vuoksi. Valtuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kaskiniemi Mikko, puheenjohtaja
Andersin Pirjo, varapuheenjohtaja

Albert Raija
Hartikainen Veli-Pekka
Hatunen Raija
Hyttinen Jouni
Hämäläinen Kyösti
Issakainen Martti
Kinanen Ulla
Koppinen Katja
Koskenkorva Atte
Kosonen Juha
Kotivaara Mirja
Laitinen Marjatta
Meronen Juha
Naumanen Sirpa
Pikkarainen Kati
Puhakka Hanna-Leena
Pusa Eeva
Puustinen Osmo
Ratilainen Lassi
Rissanen Kirsi
Räsänen Orvokki
Saukkonen-Pietarinen Riikka
Silvennoinen Maija
Tuhkanen Kati
Volmanen Lauri

Pöytäkirjat

Vaalilautakunta 16.12.2021

Kirkkovaltuusto 27.1.2021
Kirkkovaltuusto 15.6.2021
Kirkkovaltuusto 3.11.2021
Kirkkovaltuusto 21.12.2021
      Talousarvio 2022
Kirkkovaltuusto 25.1.2022
Kirkkovaltuusto 31.5.2022
Kirkkovaltuusto 6.9.2022

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jari Uimonen, puheenjohtaja
Riikka Saukkonen-Pietarinen, varapuheenjohtaja

Jouni Hyttinen
Kyösti Hämäläinen
Mirja Kotivaara
Sirpa Naumanen
Hanna-Leena Puhakka
Osmo Puustinen
Kirsi Rissanen
Lauri Volmanen

Pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto 12.1.2021
Kirkkoneuvosto 16.2.2021
Kirkkoneuvosto 30.3.2021
     Tilinpäätös 2020
Kirkkoneuvosto 27.4.2021
Kirkkoneuvosto 25.5.2021
Kirkkoneuvosto 22.6.2021
Kirkkoneuvosto 25.8.2021
Kirkkoneuvosto 22.9.2021
Kirkkoneuvosto 13.10.2021
Kirkkoneuvosto 23.11.2021
Kirkkoneuvosto 7.12.2021
Kirkkoneuvosto 18.1.2022
Kirkkoneuvosto 23.2.2022
Kirkkoneuvosto 29.3.2022
     Tilinpäätös 2021
     Heinäveden tilinpäätös 2021
Kirkkoneuvosto 26.4.2022
Kirkkoneuvosto 24.5.2022
Kirkkoneuvosto 15.6.2022
Kirkkoneuvosto 24.8.2022
Kirkkoneu
vosto 22.9.2022

Johtokunnat

Kasvatustyön johtokunta

Maija Silvennoinen, puheenjohtaja

Marjatta Laitinen
Kati Pikkarainen
Lassi Ratilainen
Mauri Tolvanen
Eetu Torkkeli

Palvelutyön johtakunta

Juha Meronen, puheenjohtaja

Raija Albert
Veli-Pekka Hartikainen
Raija Hatunen
Sirpa Lahti
Aulis Mäkisalo

Julistustyön johtokunta

Pentti Hyttinen, puheenjohtaja

Hilkka Hiltunen
Kyösti Hämäläinen
Martti Issakainen
Ulla Kinanen
Kati Tuhkanen

Piispantarkastus 2020

Piispantarkastuksen päätöslausunto 20.9.2020