LÄHETYSTYÖ LIPERIN SEURAKUNNASSA

 

Lähetystyö on kirkon tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

 ”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”. Matt. 28: 18-20

Lähetystyö on Jumalan rakkauden välittämistä sanoin ja teoin, lähellä ja kaukana.

Jokainen seurakuntalainen voi tehdä lähetystyötä omalla paikallaan ja omalla tavallaan.

Lähetystyössä voi olla mukana osallistumalla seurakunnan toimintaan, rukoilemalla lähetystyön puolesta ja olemalla mukana varojen keräämisessä.

Lähetystyön hyväksi seurakunnassa järjestetään myyjäisiä, arpajaisia ja tapahtumia ja  srk- ja lähetyspiirit  ja kerhot keräävät varoja lähetyksen hyväksi

Srk- ja lähetyspiirit toimivat seuraavilla kylillä: Leppälahti, Kaatamo ja Honkavaara-Salokylä. Piirit kokoontuvat kodeissa tai julkisissa tiloissa.

Viinijärven srk-talolla toimiva piirakkapiiri sekä Liperissä HerranKukkarossa toimiva askartelu- ja käsityöpiiri toimivat myös lähetyksen hyväksi.

Seurakuntamme lapsityöllä on Suomen Lähetysseuran kautta oma kummikohde Tansaniassa, Mwanzan alueen lapset ja nuoret.

 

NIMIKKOLÄHETIT- JA KOHTEET:

Seppo Karppinen

 

 

Lähetysseuran itäisen ja eteläisen Afrikan työntekijä Seppo Karppinen toimii alueellisena talouden ja hyvänhallinnon asiantuntijana. Asemapaikka on Addis Abeba ja Etiopia. Afrikan sarvessa on paljon ilmaston muutoksen ja aseellisen konfliktien synnyttämiä ongelmia ja näiden seurauksena vakavaa ruokaturvattomuutta, laajaa pakolaisuutta ja ihmisoikeuksien rikkomuksia. Keskeistä on yhteistyöseurakuntien ja muiden kumppanien kanssa kehittää heidän kehitysohjelmiensa taloudenhallintaa siten että se vastaisi mahdollisimman hyvin hyvän hallintotavan periaatteita.

 

 

Raamatunkäännöstyö Intiassa Suomen Pipliaseuran kautta.
Tutustu Pipliaseuran raamatunkäännöstyöhön Pipliaseuran kotisivuilla