Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Liperin seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Liperin seurakunta tallentaa toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekistereiden tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Rekisteröity voi jättää omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnön asioimalla seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Pappilantie 1, 83100 Liperi). Virasto on avoinna ma-pe klo 9-12.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. Tietosuojaselosteisiin sisältyy toimintaohje rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi.