Hautajaiset

Rakkaasi on nukkunut pois ja suru hänen läheisyytensä menettämisestä on suuri. Kuolema ei kuitenkaan ole kuin ajallisen elämän päätepiste, vaan sitä seuraa iankaikkisuus. Kristityn päämäärä on rajan toisella puolella, taivaassa. Sinne päästäksemme meidän ei tarvitse suorittaa hyvää elämää.

Jumalan edessä ei ole merkitystä myöskään sillä, millaisesta tilanteesta tai millaisin voimin ihminen on ajallisesta elämästään eronnut. Meidät kutsutaan Jumalan luo Hänen armostaan, vain Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämän armollisen Jumalan käsiin saamme jättää rakkaamme kristillisessä hautaan siunaamisessa. Saamme luottaa Raamatun lupauksiin, että kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa ja että Jumala on surevien lähellä myös tässä ajassa.

Suru läheisen menettämisestä kertoo rakkaudesta ja yhdessä jaetun ajan merkityksestä. Ei ole tietä surun yli tai ohi; on tie surun läpi. Saat olla surussasi armollinen itseäsi kohtaan ja löytää oman tapasi kaivata rakastasi. Seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät kulkevat rinnallasi keskusteluapuna ja käytännön järjestelyissä tukien. Voit myös luottaa Jumalan, elämän antajan, läsnäoloon elämässäsi kaipauksen keskellä.

Kukkia

Sanomakellot

Vainajan muistoksi soitetaan sanomakelloja. Poismenosta kertoo myös nimi jumalanpalveluksen ja lehtien ilmoituksissa.

Sanomakellojen soittamisesta sovitaan seurakuntavirastolla.

Kellojensoitto kertoo seurakunnan jäsenen poismenosta ja mahdollistaa omaisten hiljentymisen joko kirkossa tai kirkkopihalla.

Ennen hautajaisia

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautaan siunaaminen

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia ja kanttoria voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Kuoleman jälkeen on toivoa

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta.