Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. 
Sen tehtävänä on päättää seurakunnan toiminnan ja talouden suurista linjoista.
Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla. Edellisen kerran vaalit pidettiin marraskuussa 2022.
Valtuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Mikko Kaskiniemi, puheenjohtaja
Marjatta Laitinen, varapuheenjohtaja

Hartikainen Veli-Pekka
Hiltunen Hilkka
Hyttinen Jouni
Hyvärinen Pirkko
Issakainen Martti
Jokiniemi Anna-Marja
Kortelainen Lea
Kosonen JUha
Kotkajuuri Kauko
Meronen Juha
Pikkarainen Kati
Puhakka Hanna-Leena
Pusa Eeva
Puustinen Osmo
Ratilainen Lassi
Rissanen Kirsi
Rissanen Sanna
Saukkonen-Pietarinen Riikka
Silvennoinen Maija
Suomalainen Anja
Surakka Markku
Vihma Matti
Virnes Jaana
Volmanen Lauri