Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistukset tilataan tilaavirkatodistus.fi - palvelun kautta

tai

Virkatodistukset Kuopion aluekeskusrekisteristä ma-pe klo 9-15 p. 010 5733 100.

Tietoa virkatodistuksista

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita.

Ulkomaan viranomaisia varten voi saada virkatodistuksen monikieliselle lomakkeelle (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska).

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 51 §:ssä säädetään siitä, että luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu.

Tietoa sukuselvityksistä

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien.

Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.

https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus

Sukututkimusta voi tehdä itse

Seurakuntien mikrofilmattu aineisto on asiakkaiden käytössä maakunta-arkistojen mikrofilmien lukusalissa.

Seurakuntien sataa vuotta vanhempia väestörekisteriasiakirjoja digitoidaan jatkuvasti arkistolaitoksen digitaaliarkistoon.

Digitoituja kirkonkirjoja löytyy myös Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilla.

Sukututkimusseuran sivuilta löytyy kattavasti tietoa sukututkimuksesta ja Hiski-tietokanta.