Virkatodistus ja sukuselvitys

Liperi seurakunta antaa virkatodistuksia ja sukuselvitystietoja Liperin ja Viinijärven seurakunnan kirkonkirjoista. Viinijärven seurakunta 1.1.1959 – 1.1.1995.

Tilaa virkatodistus netistä:

Tilaa virkatodistus tilaavirkatodistus.fi sivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Yksityisasiakkaat)

Tilaa virkatodistus sähköisesti (Organisaatioasiakkaat)

Noudata lomakkeen ohjeita. Tällä lomakkeella ei voi tilata sukututkimusta.

 

Voit myös tulostaa ja täyttää virkatodistuslomakkeen ja lähettää sen postissa: Liperin seurakunta/kirkkoherranvirasto, Pappilantie 1, 83100 Liperi:

 

Sukututkimus

Sukututkimuksen tilauslomake

Liperin seurakunnassa löytyy kirkonkirjat 1900-luvulta alkaen, sitä vanhemmat kirjat ovat talletettu Joensuun Maakunta-arkistoon. Maakunta-arkistossa myös tehdään niihin perustuvia virallisiin tarkoituksiin tarvittavia sukuselvityksiä (esim. perunkirjoitus) sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyviä sukuselvityksiä.

Huom! Sukututkimustilauksiin vastausaika riippuu kirkkoherranviraston muista töistä ja saattaa sen tilanteen sekä jonossa olevien sukututkimustilauksien määrästä riippuen olla useampi viikko.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa.

Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 45 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.   Todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa.

Sukututkimusta voi tehdä itse

Seurakuntien mikrofilmattu aineisto on asiakkaiden käytössä maakunta-arkistojen mikrofilmien lukusalissa.

Seurakuntien sataa vuotta vanhempia väestörekisteriasiakirjoja digitoidaan jatkuvasti arkistolaitoksen digitaaliarkistoon.

Digitoituja kirkonkirjoja löytyy myös Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilla.

Sukututkimusseuran sivuilta löytyy kattavasti tietoa sukututkimuksesta ja Hiski-tietokanta.

Tietoa virkatodistuksista ja sukuselvityksistä

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita.

Ulkomaan viranomaisia varten voi saada virkatodistuksen monikieliselle lomakkeelle (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska).

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 51 §:ssä säädetään siitä, että luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu.

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien.

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen).

Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.

Ns. elää-todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla, jollei hänestä ole elää-merkintää muissa ev.lut. seurakuntien antamissa todistuksissa.